Peshawar, Pakistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan Moskee in Lashkar Gah, Helmand, Afghanistan


Voorpagina
Over het Pasjtoe
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Het Pasjtoe alfabet

 

Het Pasjtoe alfabet
Het Pasjtoe wordt geschreven in een aangepaste vorm van het Arabische alfabet. Dat is een vloeiend schrift dat van rechts naar links geschreven wordt. De precieze vorm van een letter kan verschillen afhankelijk van of een letter aan het begin van een woord staat, omringd wordt door andere letters of aan het eind van een woord staat. Het schrift telt in totaal 45 letters.
In het Pasjtoe zelf wordt het alfabet Pasjto alifbe genoemd.

 

Nr. Eind- vorm Midden-vorm Begin-vorm Geïso-leerde vorm Naam Uitspraak Opmerkingen
1

ـا

ـا

آ, ا

آ, ا

alef a  
2

ـب

ـبـ

بـ

ب

be b  
3

ـپ

ـپـ

پـ

پ

pe p  
4

ـت

ـتـ

تـ

ت

te t  
5

ـټ

ـټـ

ټـ

ټ

te t / tt Een emfatische T, zwaarder uitgesproken dan de gewone T.
6

ـث

ـثـ

ثـ

ث

se s  
7

ـج

ـجـ

جـ

ج

jim j / dzj Als een J of als dzj zoals in de Engelse naam Jane.
8

ـچ

ـچـ

چـ

چ

tsje tsj Als in tsjilpen of de Engelse naam Charlie.
9

ـح

ـحـ

حـ

ح

he h  
10

ـخ

ـخـ

خـ

خ

che ch Als in Bach of lach.
11

ـڅ

ـڅـ

څـ

څ

tse ts Als in tsaar.
12

ـځ

ـځـ

ځـ

ځ

dzim dz  
13

ـد

ـد

د

د

dal d  
14

ـډ

ـډ

ډ

ډ

dal d / dd Een emfatische D, zwaarder uitgesproken dan de gewone D.
15

ـذ

ـذ

ذ

ذ

zal z  
16

ـر

ـر

ر

ر

re r  
17

ـړ

ـړ

ړ

ړ

re r / rr Een emfatische R, zwaarder uitgesproken dan de gewone R.
18

ـز

ـز

ز

ز

ze z  
19

ـژ

ـژ

ژ

ژ

zje zj  
20

ـږ

ـږ

ږ

ږ

dzje dzje  
21

ـس

ـسـ

سـ

س

sin s  
22

ـش

ـشـ

شـ

ش

sjin sj  
23

ـښ

ـښـ

ښـ

ښ

sjin sjin Een emfatische Sj, zwaarder uitgesproken dan de gewone Sj.
24

ـص

ـصـ

صـ

ص

swad s  
25

ـض

ـضـ

ضـ

ض

zwad z  
26

ـط

ـطـ

طـ

ط

twe t  
27

ـظ

ـظـ

ظـ

ظ

zwe z  
28

ـع

ـعـ

عـ

ع

ain a  
29

ـغ

ـغـ

غـ

غ

gain g Zoals in het Spaanse Malaga.
30

ـف

ـفـ

فـ

ف

fe f  
31

ـق

ـقـ

قـ

ق

qaf q  
32

ـک

ـکـ

کـ

ک

kaf k  
33

ـګ

ـګـ

ګـ

ګ

gaf g Zoals in het Engelse woord get.
34

ـل

ـلـ

لـ

ل

lam l  
35

ـم

ـمـ

مـ

م

mim m  
36

ـن

ـنـ

نـ

ن

nun n  
37

ـڼ

ـڼـ

ڼـ

ڼ

nun n / nn Een emfatische N, zwaarder uitgesproken dan de gewone N.
38

ـو

ـو

و

و

waw w / u / o  
39

ـه

ـهـ

هـ

ه

gehrda he h / a  
40

ۀ

ۀ

kajira he
eh  
41

ـي

ـيـ

يـ

ي

klaka je j / i  
42

ـې

ـېـ

ېـ

ې

pasta je e  
43

ـی

ـ

ـ

ی

narina je aj / uj Ongeveer als in het Engelse woord guy.
44

ـۍ

ـ

ـ

ۍ

chezjina je eih  
45

ـئ

ـئـ

ئـ

ئ

failija je eih / j  

 

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?